Kompletné riešenie

elektronických rekreačných poukazov

Všade dobre,
na Slovensku najlepšie!

Legislatívou vstupujúcou do platnosti od 1. januára 2019 (menovite novelizáciou Zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu a doplneniu §152 Zákonníka práce o príspevok na rekreáciu zamestnancov) sa zamestnávateľovi otvárajú nové, daňovo výhodné, možnosti príspevku na oddych a regeneráciu svojich zamestnancov. Svojmu zamestnancovi môže prispievať na tuzemskú dovolenku - ubytovacie služby či pobytové balíky, zostavené z minimálne dvoch prenocovaní na území Slovenskej republiky a/alebo na prázdninové aktivity - tábory pre školopovinné deti. Spolu so zamestnancom sa na rekreácii môžu zúčastniť aj blízki rodinní príslušníci. Príspevok na rekreáciu môže zamestnávateľ poskytnúť formou „rekreačného poukazu“ alebo preplatením účtov za pobyt, tieto však treba predložiť najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie.

VÝHODY
REKREAČNÝCH POUKAZOV

UP Rekrea

REKREAČNÉ POUKAZY

Unikátna aplikácia pre moderné automatizované riešenie rekreačných poukazov.
Bez odvodov a daní pre zamestnanca aj zamestnávateľa.
Zvýhodnený príspevok na rekreáciu je max. do výšky 500 €
Bez potreby preukazovať výdavky pri využití elektronického rekreačného poukazu.
Rekreácia musí trvať najmenej 2 prenocovania, a to na území Slovenska.
Rekreačný poukaz v elektronickej forme je na bezpečnej karte s bezkontaktnou technológiou.
 
RegistráciaPrihlásiť sa