Kontakt

Up Slovensko, s.r.o.

(do 29.12.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.)

IČO: 313 966 74

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B

Korešpondenčná adresa

P. O. Box 109
820 05 Bratislava 25

Infolinka zamestnanci: 02 / 32 55 35 83

Infolinka klienti: 02 / 32 55 35 83

Infolinka prevádzky: 02 / 32 55 35 33

E-mail: kombi@uprekrea.sk

RegistráciaPrihlásiť sa