Up Rekrea a poskytovateľ služieb v oblasti cestovného ruchu

Návod ako používať UP Rekrea


kombi

Legislatívny kontext: Povinné poskytovanie príspevku zamestnávateľa na tuzemskú dovolenku zamestnancov, pre vás, poskytovateľov služieb v oblasti cestovného ruchu znamená zvýšený záujem o ubytovanie či pobytové balíčky. Príspevok na rekreáciu ako taký, môžu hostia použiť za ubytovacie služby alebo pobytové balíky, ktoré zahŕňajú minimálne dve prenocovania na území Slovenskej republiky. Príspevok na rekreáciu môžete prijímať ako úhradu aj vtedy, keď ste organizátorom táborov (s prespávaním) a zotavovacích podujatí pre deti, výlučne na území SR.

Up Rekrea – ako to celé prebieha:
  • V prípade platby Up Rekrea QR kód: Poskytovateľ vyúčtuje hosťovi pobyt, vystaví daňový doklad, na ktorom je uvedené hosťovo meno. Ak má hosť smartfón a stiahnutú aplikáciu, zadá fakturovanú sumu a vygeneruje QR kód platby. Ak nemá smartfón poskytovateľovi prezentuje QR kód v tlačenej podobe. Poskytovateľ zosníma kód vo svojej mobilnej aplikácii. Ak je vyššia suma ako zostatok na účte hosťa, hosť doplatí bežnou platobnou kartou alebo v hotovosti. Zamestnanec zosníma daňový doklad prostredníctvom mobilnej aplikácie (alebo ho následne pošle emailom či poštou) do Up Slovensko. Poskytovateľovi sú následne, v zmysle dohodnutej zmluvy s Up Slovensko pripísané prostriedky na účet.
  • V prípade Up Rekrea online platby: hostia platia zo systému Rekrea na účet vášho zariadenia. Tzn. platba prebieha bez snímania QR kódov.
  • V prípade oboch riešení si môžete prijatie platby na účet Rekrea skontrolovať bezprostredne po jej realizácii a to v mobilnej aplikácii alebo na webe.

Výhody riešenia Up Rekrea pre poskytovateľov služieb
  • Up Rekrea je moderný spôsob poskytnutia a využitia príspevku na rekreáciu, spája výhody rekreačného poukazu a bežnej platby. Vďaka tomuto riešeniu bude aj o Vašom zariadení informovaných viac ako 300 000 používateľov, ktorí denne využívajú riešenia spoločnosti Up. Samozrejme, je predpoklad, že hostia strávia u vás viac ako povinné dve noci a navyše určite neprídu sami. Tzn. za vami poskytnuté služby zaplatia viac len hodnotu súvisiacu s rekreačným poukazom.
  • Platba Up Rekrea sa prijíma jednoducho, naskenovaním QR kódu cez smartfón alebo tablet pripojený na web. Nepotrebujete platobný terminál ani integráciu s pokladničným systémom.
  • Ak máte web stránku s možnosťou rezervácie, poskytneme vám možnosť prepojenia našich systémov aby hostia mohli použiť Up Rekrea pri online platbe. Vďaka finančnej stabilite Up Slovensko garantujeme preplatenie v dohodnutom intervale v prípade akceptácie platieb Up Rekrea QR kód alebo on-line a zároveň ponúkame možnosť prezentovať vaše služby v rámci rôznych marketingových aktivít.
RegistráciaPrihlásiť sa