Up Rekrea a zamestnanec

Legislatívny kontext: Ak viac ako 24 mesiacov pracujete pre zamestnávateľa, môžete ho požiadať o príspevok na rekreáciu. Pokiaľ Váš zamestnávateľ eviduje 50 a viac zamestnancov, je vám povinný vyhovieť, bez toho aby vás následne nezvýhodňoval v rámci odmien či iných benefitov. Príspevok je použiteľný na rekreáciu na Slovensku – ubytovanie, pobytový balík, tábory pre školopovinné deti. Podmienka je, že pobyt musí obsahovať minimálne dve noci na danom mieste. Je použiteľný aj na rodinných príslušníkov – blízkych príbuzných s ktorými zamestnanec dovolenku trávi.

Finančný príspevok zamestnávateľa na rekreáciu:
  • Sa vzťahuje na hodnotu 500 €, z ktorých 55% prispieva zamestnávateľ, 45 % hradí zamestnanec (rovnaký princíp ako pri stravovacích poukážkach), tzn. zamestnávateľ vám na dovolenku v hodnote 500 € môže prispieť sumou 275 €
  • Tento príspevok zamestnávateľa je oslobodený od dane a odvodov.
  • Zamestnávateľ vám ho môže poskytnúť buď prostredníctvom „rekreačného poukazu“ alebo vás požiada o predloženie účtov z dovolenky v lehote do 30 dní od jej realizácie a následne vám určenú čiastku „preplatí“.

Výhody riešenia Up Rekrea pre zamestnanca:
  • Up Rekrea je jednoduchý a moderný spôsob využitia príspevku na rekreáciu. Kombinuje výhody rekreačného poukazu s výhodami osobitného preplatenia rekreácie, vďaka čomu prináša maximálnu slobodu pri výbere rekreačného zariadenia.
Up Rekrea v sebe zahŕňa 2 možnosti platby:
  • Platbu QR kódom vo vybranej sieti, či on-line na portáloch poskytujúcich ubytovacie služby (sprevádzkované v prvej polovici roku 2019)
    • V zariadeniach poskytujúcich služby v oblasti cestovného ruchu bude možné platiť v hotovosti alebo bežnou platobnou kartou a následne odfotiť či naskenovať účtenku/faktúru a doklad nám poslať buď emailom alebo priamo z aplikácie či poštou. My následne zabezpečíme komunikáciu Vášmu zamestnávateľovi, tak aby bola administratívne jednoduchá a v zákonnej lehote.
    S Up Rekrea si vychutnáte dovolenku podľa vlastných predstáv.
RegistráciaPrihlásiť sa