Up Rekrea a zamestnávateľ

Výhody Up Rekrea

Legislatívny kontext: Ak evidujete 50 a viac zamestnancov v roku 2018, ste povinní od 1.1.2019 poskytnúť príspevok na rekreáciu až do výšky 275 € tým zamestnancom, ktorí oň požiadajú a spĺňajú podmienku, že pre vás pracovali minimálne 24 mesiacov. Ak evidujete menej 49 a menej zamestnancov, príspevok na rekreáciu je dobrovoľný. Bez ohľadu na počet zamestnancov, príspevok na rekreáciu:
  • Je daňovo uznateľným nákladom
  • Na jeho financovanie je možné používať prostriedky zo Sociálneho fondu
  • Pre zamestnanca je oslobodený od dane a odvodov
  • Prispieva k zvyšovaniu čistých príjmom zamestnanca bez daní a odvodov na strane zamestnávateľa
  • Príspevok zamestnávateľa predstavuje 55 % z oprávnených výdavkov na rekreáciu, maximálne do výšky 500 €. Zamestnanec financuje 45%

Výhody riešenia Up Rekrea pre zamestnávateľa:
  • Príspevok sa uhrádza až po uskutočnení rekreácie – podľa reálnych výdavkov, vďaka čomu nedochádza k nadmernému zaťažovaniu finančných tokov vo vašej organizácii.
  • Technické riešenie vám prináša garanciu, že príspevky boli použité v zmysle zákona: výlučne oprávnenými osobami a na stanovené účely.
  • Jednoducho a včas obdržíte prehľadný mesačný výkaz o aktuálnom čerpaní príspevkov každým oprávneným zamestnancom, čo vám umožní bez zbytočného stresu a administratívnej záťaže navyše preplatiť príspevky zamestnancom v zákonom stanovenom termíne.
RegistráciaPrihlásiť sa