Zahraničie

Situácia v štátoch, ktoré používajú poukážkový systém v oblasti cestovného ruchu alebo rekreácie


Česká republika
 • Systém nastavený na sumu maximálne 20 000 Kč ročne (približne 770€) - zamestnávateľ prepláca v plnej výške, t.j. 100%
 • Samotné udelenie príspevku nie je povinné - zamestnanec musí podať žiadosť a zamestnávateľ následne rozhoduje o pridelení príspevku.
 • Príspevok môže zamestnávateľ poskytovať paušálne všetkým zamestnancom / vybraným pracovníkom.
 • Možnosť využitia tohto benefitu nie je viazaná na typ, dĺžku a ani aktuálnosť pracovného pomeru (t.j. zamestnanec, ktorému bol schválený príspevok a následne s ním bol ukončený pracovný pomer má právo tento príspevok využiť).
 • Z poskytnutého príspevku platí zamestnávateľ DPH 19% ,neplatí zdravotné a sociálne odvody.
 • Zamestnanec je oslobodený od všetkých odvodov.
 • V prípade keď je príspevok zamestnancovi udelený ako bonus ku mzde, zamestnávateľ musí platiť aj odvody (zamestnanec nemusí).
 • Príspevok na rekreáciu sa poskytuje spätne, t.j. až po ukončení rekreačného pobytu.
 • Príspevok je možné využiť aj v zahraničí.

Rakúsko
 • V minulosti v Rakúsku fungoval systém rekreačných poukážok, avšak v súčasnosti nefunguje.
 • Aktuálne funguje len zľava pre členov odborov, ktorí majú možnosť vyjednať cca 30% zľavu na komerčné ubytovanie.

Maďarsko
 • Erzsébet program - program sociálnej solidarity spustený pod záštitou vlády v roku 2012.
 • Cielený na sociálne skupiny (mnohopočetné rodiny, ľudia so zdravotným postihnutím, dôchodcovia alebo nižšie sociálne vrstvy).
 • Doteraz využilo túto možnosť okolo 1,5 milióna obyvateľov.
 • Samotné rekreačné poukážky s výhodami pre zamestnávateľov/zamestnancov v Maďarsku nefungujú.

Rumunsko
 • Systém uzákonený v roku 2009.
 • Systém funguje pre zamestnávateľov na báze dobrovoľníctva.
 • Zamestnávateľ má voľnú ruku v tom, komu a v akej výške poskytne poukážku..
 • Poukážku môže poskytnúť paušálne všetkým zamestnancom / vybraným pracovníkom.
 • Použiteľné sú výhradne v ubytovacích zariadeniach alebo licencovaných turistických agentúrach na ubytovacie služby, stravu a prepravu. výhradne na území Rumunska.
 • Poukážky sú vydané buď v papierovej podobe alebo formou platobnej karty, ich platnosť je jeden rok od vydania.
 • Poukážky predstavujú pre zamestnávateľov odpočítateľnú položku vo výške 100% (avšak do sumy 11 400 RON (cca 2 444 EUR), čo predstavuje 6-násobok minimálnej mzdy v Rumunsku).
 • Systém funguje aj vo verejnej správe - zatiaľ je garantovaný do roku 2020 a to vo výške 1450 RON (cca 312EUR) na rok).
 • Samotní zamestnanci platia z tejto sumy 10% daň 145 RON (cca 31,20 EUR) v mesiaci, v ktorom obdržia poukážku.
 • Zákonom stanovený zákaz predaja poukážok zamestnancami verejnej správy - v prípade porušenia možná pokuta do výšky 27 000 RON (cca 5810 EUR).

Taliansko
 • Systém príspevkov na rekreáciu funguje od roku 2009 s jednoročnou prestávkou v roku 2012.
 • Systém bol primárne vytvorený pre rodiny s nízkymi príjmami, ktoré sú podporované formou štátneho príspevku vo výške od 20-45% z maximálnej hodnoty výdavkov, na ktoré sa uplatňuje príspevok, pričom sa ešte počíta s dodatočnou zľavou.
 • Výška podpory sa odvíja od ročného príjmu a počtu detí v domácnosti.
 • Príspevok je použiteľný len mimo hlavnej sezóny: od 7. januára do 1. júla (resp. do 3. júla, ak sa pobyt začal 30. júna alebo skôr) a od 23. augusta do 9. septembra.
 • Príspevok môže byť použitý výhradne len na území Talianska (okrem miesta bydliska).
 • Príspevok sa používa v partnerských spoločnostiach systému, ktoré ich akceptujú.

Fínsko
 • Vo Fínsku funguje systém na báze poukážok pre zamesntnacov na podporu kultúry a športu.
 • Poukážky sú v papierovej forme, alebo vo forme platobnej karty.
 • V prípade že má zamestnanec k dispozícii platobnú kartu, môže platiť aj pomocou mobilnej aplikácie.
 • Výdavky zamestnávateľa na poukážky pre zamestnancov sú daňovo uznateľné do výšky 400 EUR ročne na jedného zamestnanca.
 • Daňové oslobodenie platí aj pre zamestnancov.
 • Zamestnanec túto sumu dostáva ako dodatok ku mzde a nie ako súčasť mzdy.
 • Zamestnávateľ platí z hodnoty poukážok 3% poplatok za sprostredkovanie.
 • Dostupné sú poukážky v hodnote 5 EUR alebo 10 EUR.
 • Zamestnanec ich môže využiť vo viac ako 6 500 zariadeniach vo Fínsku, medzi ktoré patria:
 • v rámci športu: rôzne posilňovne alebo samotné tréningy
 • v rámci kultúry: múzeá, galérie, divadlá, ale aj rôzne športové alebo hudobné podujatia a koncerty
 • Poukážky sú platné 24 mesiacov.
 • Za vrátenie a preplatenie nepoužitých poukážok sa platí poplatok 10 EUR.

Francúzsko
 • Agentúra ACNV (Agence nationale pour les Cheques-Vacances, Národná agentúra pre dovolenkové poukážky), funguje cca 30 rokov.
 • Agentúra sa zameriava hlavne na zlepšenie cestovného ruchu a na pomoc nízkopríjmovým zamestnancom, mladým, seniorom, aby si mohli dovoliť dovolenku.
 • Poukážky dostáva približne 4,4mil. ľudí (údaje za rok 2017).
 • Agentúra zastrešuje 21 000 organizácií, ktoré sa podieľajú na financovaní.
 • Služby v oblasti cestovného ruchu poskytuje cca 202 000 subjektov (údaje za rok 2017).
 • Organizácia si za vydávanie a distribúciu poukážok účtuje 2% poplatok (1% percento pri emisii poukážok a 1% na konci procesu pri preplácaní poukážok samotným turistickým zariadeniam).
 • Použitie je možné na: ubytovanie, stravovanie, cestovanie a dopravu, kultúru a šport.
 • Použitie v rámci EÚ.
 • Platnosť 2 roky (následná možnosť opätovnej prolongácie).
 • Zamestnávatelia s menej ako 50 zamestnancami:
 • Zamestnávateľ môže / nemusí poskytnúť tento benefit zamestnancom.
 • Avšak v prípade, že ho začne poskytovať, musí ho poskytovať každému zamestnancovi bez rozdielu typu pracovného úväzku.
 • V roku 2018 oslobodenie od daní a odvodov do výšky 440 EUR.
 • Následne môže výdavok uplatniť ako odpočítateľnú položku.
 • Zamestnávateľ sa podieľa na príspevku 80%-ným podielom (20% zamestnanec) pokiaľ je priemerná mzda zamestnanca za posledné 3 mesiace nižšia ako maximálny vymeriavací základ na sociálne odvody (3 311 EUR v roku 2018), v opačnom prípade je podiel zamestnávateľa a zamestnanca rovnaký, t.j. 50%:50%.
RegistráciaPrihlásiť sa